Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.50-37
Предмет на поръчката: „Изготвяне на анализ на българската и на европейски практики в областта на природните ресурси (подземни богатства) и на концепция за възможните решения за подобряване на концесионната политика за подземните богатства в Република България“
Дата на публикуване: 01-11-2019 10:29:04
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 09-12-2019 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обявление по обществена поръчкаОбявление за поръчка01-11-2019 10:29:04
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване01-11-2019 10:29:04
Обществени поръчкиЕЕДОП04-11-2019 12:01:36
Обществени поръчкиДокументация04-11-2019 12:10:44
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 107-01-2020 16:00:56
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 207-01-2020 16:00:57
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти07-01-2020 16:00:57
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти промяна08-01-2020 17:02:15
Окончателен доклад на комисиятаДоклад от работата на комисия29-01-2020 11:35:27
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 329-01-2020 11:35:27
Решение по обществена поръчкаРешение за определяне на изпълнител29-01-2020 11:35:27
Договор за изпълнение на обществена поръчкаБанкова гаранция26-06-2020 12:56:16
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-54 от 19.06.2020 г.26-06-2020 12:56:16
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка26-06-2020 12:56:17
Договор за изпълнение на обществена поръчкаТехническа спецификация26-06-2020 12:56:17
Договор за изпълнение на обществена поръчкаТехническо предложение26-06-2020 12:56:19
Договор за изпълнение на обществена поръчкаЦеново предложение26-06-2020 12:56:20
Обявление по обществена поръчкаОбявление за изменение или допълнителна информация01-07-2020 10:06:41
Обявление по обществена поръчкаОбавление за приключване на договор23-07-2021 12:08:24