Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.50-137
Предмет на поръчката: Изработка и доставка на рекламни и информационни материали за потребностите на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ)
Дата на публикуване: 23-12-2019 10:38:16
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 22-01-2020 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеЕЕДОП23-12-2019 10:38:16
Документация за участиеДокументация за обществена поръчка23-12-2019 10:38:17
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка23-12-2019 10:38:17
Решение по обществена поръчкаРешение № ФС-15223-12-2019 10:38:17
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от работата на комисията29-01-2020 17:11:50
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти12-02-2020 12:21:18
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от работата на комисията09-03-2020 13:15:15
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 от работата на комисията09-03-2020 13:15:28
Окончателен доклад на комисиятаДоклад от работата на комисията09-03-2020 13:15:41
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определеляне на изпълнител № ФС-2209-03-2020 13:15:54
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-34 от 2020 г.29-04-2020 10:25:29
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка29-04-2020 10:25:29
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор24-01-2022 12:20:07