Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.50-80
Предмет на офертата: "Доставка на офис столове за нуждите на администрацията на Министерския съвет“
Дата на публикуване: 21-05-2018 11:43:36
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 29-05-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява21-05-2018 11:43:36
Обществени поръчкиПриложения към обявата-I21-05-2018 11:43:36
Обществени поръчкиПриложения към обявата-II21-05-2018 11:43:36
Протокол от дейността на комисиятаУтвърден протокол от дейността на комисията13-06-2018 16:04:21
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-84 с приложения17-07-2018 11:27:44