Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-133
Предмет на поръчката: Доставка на 100 бр. компютърни клавиатури и 100 бр. мишки за администрацията на Министерския съвет
Дата на публикуване: 23-03-2021 10:13:11
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 05-04-2021 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиВъпроси техническо предложение.pdf23-03-2021 10:13:11
Обществени поръчкиДекларация по чл. 54 ал. 1 т. 7 от ЗОП.docx23-03-2021 10:13:11
Обществени поръчкиОбразец на техническо предложение.docx23-03-2021 10:13:11
Обществени поръчкиПокана.pdf23-03-2021 10:13:11
Обществени поръчкиПроект на договор.docx23-03-2021 10:13:11
Обществени поръчкиТехнически спецификации.docx23-03-2021 10:13:11
Обществени поръчкиЦеново предложение.pdf23-03-2021 10:13:11
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf06-04-2021 15:04:13
Протокол от дейността на комисиятаДоклад.pdf15-04-2021 16:56:34
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед № ФС-27 от 15.04.2021.pdf15-04-2021 16:56:34
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 3 от 15.04.202115-04-2021 16:56:34
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1 от 06.04.2021.pdf15-04-2021 16:56:35
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 2 от 09.04.2021.pdf15-04-2021 16:56:35
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор и приложения.pdf13-05-2021 11:18:12
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка.pdf13-05-2021 11:18:12
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор.pdf08-06-2021 14:04:39