Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.50-137
Предмет на поръчката: Изработка и доставка на рекламни и информационни материали за потребностите на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 12, ал. 1, т.1 от ЗОП
Дата на публикуване: 23-12-2019 10:38:16
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 22-01-2020 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеЕЕДОП23-12-2019 10:38:17
Документация за участиеДокументация за обществена поръчка23-12-2019 10:38:18
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка23-12-2019 10:38:18
Решение по обществена поръчкаРешение № ФС-15323-12-2019 10:38:18
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от работата на комисията29-01-2020 17:11:54
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти12-02-2020 12:21:18
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от работата на комисията19-02-2020 16:45:08
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 от работата на комисията19-02-2020 16:45:40
Окончателен доклад на комисиятаДоклад от работата на комисията19-02-2020 16:46:01
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител ФС-19 от 2020 г.19-02-2020 16:52:24
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор № МС-29 от 2020 г.30-03-2020 10:02:57
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка30-03-2020 10:02:58
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор24-01-2022 12:20:07