Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.50-37
Предмет на офертата: „Одит на информационната сигурност на ИСУН2020“
Дата на публикуване: 12-04-2018 16:50:11
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 27-04-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява12-04-2018 16:50:11
Обществени поръчкиПриложенния към обявата-I12-04-2018 16:50:11
Обществени поръчкиПриложения към обявата-II12-04-2018 16:50:11
Обществени поръчкиСъобщение за удължаване на срока за получаване на оферти24-04-2018 11:02:24
Протокол от дейността на комисиятаОценителни листове11-05-2018 09:31:14
Протокол от дейността на комисиятаУтвърден протокол от дейността на комисията11-05-2018 09:31:15
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор № МС-58 с приложения29-05-2018 10:13:09