Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Покани до определени лица

Детайли

Номер на поканата: 02.14-35
Предмет на поканата: „Изработване, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на софтуер за раздел „Провеждане на процедури за определяне на концесионер“, за раздел „Публична информация за възложени концесии“, за раздел „Електронни формуляри“ и за раздел „Информация за концесионната дейност“ на Националния концесионен регистър в съответствие с изискванията на новия Закон за концесиите“
Дата на публикуване: 19-12-2017 12:27:54
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 20-12-2017 14:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Покана за представяне на офертаПриложения към поканата19-12-2017 12:27:54
Покана за представяне на офертаПокана за участие19-12-2017 12:27:54
Покана за представяне на офертаПриложение А - Техническа спецификация19-12-2017 12:27:54
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от дейността на комисията21-12-2017 15:29:28
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение № 3 към договора - Ценово предложение23-01-2018 16:28:14
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор23-01-2018 16:28:16
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение № 1 към договора - Покана и технически спецификации23-01-2018 16:28:16
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение № 2 - Техническо предложение23-01-2018 16:28:20