Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.14-32 КТ
Предмет на поръчката: Доставка на 18 броя компютърни конфигурации за администрацията на Министерския съвет
Дата на публикуване: 06-10-2020 16:46:33
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 16-10-2020 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx06-10-2020 16:46:34
Документация за участиеОбразец на техническо предложение.docx06-10-2020 16:46:34
Документация за участиеОбразец на ценово предложение.pdf06-10-2020 16:46:34
Покана за представяне на офертаПокана 02.14.32 Компютри.pdf06-10-2020 16:46:34
Документация за участиеПроект на договор.docx06-10-2020 16:46:34
Документация за участиеТехнически спецификации.docx06-10-2020 16:46:34
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1.pdf19-10-2020 16:49:48
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf27-10-2020 14:59:49
Окончателен доклад на комисиятаДоклад.pdf30-10-2020 17:13:51
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 2.pdf30-10-2020 17:13:52
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 3.pdf30-10-2020 17:13:52
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител.pdf30-10-2020 17:13:52
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за изменение и определяне на изпълнител.pdf13-11-2020 14:25:54
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор и приложения.pdf07-12-2020 15:44:26
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка компютри07-12-2020 15:44:26
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор компютри.fed.pdf08-01-2021 13:54:27