Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.14-32 МФУ
Предмет на поръчката: „Доставка на мултифункционално устройство за нуждите на дирекция „Икономическа и социална политика“ в Министерския съвет“
Дата на публикуване: 06-10-2020 16:46:33
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 16-10-2020 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx06-10-2020 16:46:33
Документация за участиеОбразец на техническо предложение.docx06-10-2020 16:46:33
Документация за участиеОбразец на ценово предложение.pdf06-10-2020 16:46:33
Покана за представяне на офертаПокана 02.14.32 МФУ.pdf06-10-2020 16:46:33
Документация за участиеПроект на договор.docx06-10-2020 16:46:33
Документация за участиеТехнически спецификации.docx06-10-2020 16:46:33
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf20-10-2020 16:49:53
Окончателен доклад на комисиятаДоклад от работата на комисия05-11-2020 12:56:59
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1.pdf05-11-2020 12:56:59
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 2.pdf05-11-2020 12:56:59
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 3.pdf05-11-2020 12:56:59
Решение по обществена поръчкаРешение ФС- 76 от 05.11.202005-11-2020 12:57:00
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор и приложения.pdf07-12-2020 15:44:25
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка.pdf07-12-2020 15:44:26
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор МФУ.pdf08-01-2021 13:54:26