Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.50-37
Предмет на поръчката: Изграждане на Централизирана електронна информационна система „Национален концесионен регистър“ (ЦЕИС НКР), финансирана по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)“.
Дата на публикуване: 01-11-2019 10:29:18
Статус: Прекратена
Краен срок за подаване на оферти: 09-01-2020 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обявление по обществена поръчкаОбявление за поръчка01-11-2019 10:29:05
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване01-11-2019 10:29:19
Обществени поръчкиДокументация ЦЕИС НКР04-11-2019 12:16:38
Обществени поръчкиЕЕДОП04-11-2019 12:16:38
Обществени поръчкиМотиви за неприлагане на стандартизиран образец на договор04-11-2019 12:16:38
Обществени поръчкиТехническо задание04-11-2019 12:16:38
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение по обществена поръчка26-11-2019 15:18:01
Заповед за прекратяванеЗаповед за прекратяване04-02-2020 10:04:16
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка25-02-2020 11:05:36