Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-175/27.03
Предмет на поръчката: Доставка на компютърни клавиатури и мишки за администрацията на Министерския съвет
Дата на публикуване: 01-04-2020 12:36:34
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 13-04-2020 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx01-04-2020 12:36:34
Документация за участиеОбразец на техническо предложение.docx01-04-2020 12:36:34
Документация за участиеОбразец на ценово предложение в СЕВОП.pdf01-04-2020 12:36:34
Документация за участиеПокана 02.24-175 от 31.03.2020 г..pdf01-04-2020 12:36:34
Документация за участиеПроект на договор.docx01-04-2020 12:36:35
Документация за участиеТехнически спецификации.docx01-04-2020 12:36:35
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf14-04-2020 15:15:11
Окончателен доклад на комисиятаДоклад.pdf05-05-2020 14:05:32
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител.pdf05-05-2020 14:05:32
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1.pdf05-05-2020 14:05:32
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 2.pdf05-05-2020 14:05:32
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 3.pdf05-05-2020 14:05:33
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор и приложения.pdf01-06-2020 14:44:00
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка.pdf01-06-2020 14:44:01
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор.pdf26-06-2020 14:45:11