Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.14-37
Предмет на поръчката: „Доставка на 2 бр. мултифункционални устройства за нуждите на дирекция ИСП“
Дата на публикуване: 29-11-2019 16:13:52
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 06-12-2019 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбразец на декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП29-11-2019 16:13:52
Обществени поръчкиПокана.pdf29-11-2019 16:13:52
Обществени поръчкиПроект на договор.docx29-11-2019 16:13:53
Обществени поръчкиТехнически спецификации.docx29-11-2019 16:13:53
Обществени поръчкиТехническо предложение в СЕВОП.pdf29-11-2019 16:13:53
Обществени поръчкиОбразец на техническо предложение29-11-2019 16:13:53
Обществени поръчкиОбразец на ценово предложение29-11-2019 16:13:53
Разяснение по обществена поръчкаРазяснения.pdf05-12-2019 14:15:32
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf10-12-2019 17:08:27
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1.pdf16-12-2019 13:44:27
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 2.pdf16-12-2019 13:44:40
Окончателен доклад на комисиятаДоклад.pdf16-12-2019 13:44:54
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител.pdf16-12-2019 13:45:11
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-180 и приложения.pdf13-01-2020 10:41:43
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка.pdf13-01-2020 10:42:15
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf14-01-2020 17:05:30