Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.07-6
Предмет на поръчката: "Доставка и монтаж на 24 бр. столове за нуждите на Администрацията на Министерския съвет"
Дата на публикуване: 28-02-2020 15:15:17
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 09-03-2020 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Покана за представяне на офертаПокана 02.07-6 от 28.02.2020 г..pdf28-02-2020 15:15:17
Документация за участие1. Техническа спецификация.docx28-02-2020 15:15:47
Документация за участие2. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx28-02-2020 15:15:56
Документация за участие3. Проект на договор.docx28-02-2020 15:16:05
Документация за участиеТехническо предложение.docx28-02-2020 15:16:15
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf10-03-2020 16:55:44
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1.pdf19-03-2020 16:58:54
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2.pdf19-03-2020 16:59:04
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3.pdf19-03-2020 16:59:13
Окончателен доклад на комисиятаДоклад.pdf19-03-2020 16:59:23
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител.pdf19-03-2020 16:59:34
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор и приложения.pdf15-04-2020 10:24:03
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка15-04-2020 10:24:04
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключил договор.pdf10-08-2020 15:21:22