Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-225
Предмет на поръчката: „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Администрацията на Министерския съвет“
Дата на публикуване: 03-07-2019 14:54:32
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 15-07-2019 23:59:59
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП03-07-2019 14:54:33
Обществени поръчкиПроект на договор03-07-2019 14:54:33
Обществени поръчкиПокана.pdf03-07-2019 14:54:33
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf19-07-2019 16:03:43
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 131-07-2019 16:20:49
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 231-07-2019 16:21:20
Окончателен доклад на комисиятаДоклад31-07-2019 16:21:52
Решение по обществена поръчкаРешение31-07-2019 16:22:31
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-110.PDF02-09-2019 12:04:40
Обявление по обществена поръчкаМС-110.pdf02-09-2019 12:04:40
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор МС-110.pdf10-05-2021 15:31:37