Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.51-172
Предмет на офертата: Анализ и отстраняване на констатираните несъответствия в публичния модул и вътрешната среда на ИСУН за програмния период 2007-2013
Дата на публикуване: 02-10-2018 17:30:08
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 15-10-2018 00:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява02-10-2018 17:30:08
Обществени поръчкиПриложения към обявата02-10-2018 17:30:08
Обществени поръчкиПриложения към обявата02-10-2018 17:30:09
Обществени поръчкиСъобщение за удължаване на срока за събиране на оферти11-10-2018 16:03:47
Протокол от дейността на комисиятаПРОТОКОЛ 18.10.2018 г.18-10-2018 15:43:07
Обществени поръчкиДоговор МС-129 от 19.11.2018 г.19-11-2018 12:23:24