Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.50-78
Предмет на офертата: „Извършване на проверки на място по проекти/бюджетни линии по Оперативна програма „Добро управление“
Дата на публикуване: 14-06-2019 11:10:51
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 24-06-2019 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеОбявя14-06-2019 11:10:51
Документация за участиеПриложения.doc14-06-2019 11:21:04
Обществени поръчкиСъобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf24-06-2019 17:34:14
Обществени поръчкиПротокол.pdf02-07-2019 16:35:49
Обществени поръчкиДоговор23-07-2019 11:14:39
Обществени поръчкиПриложение № 1 към договор23-07-2019 11:14:52
Обществени поръчкиПриложение № 2, 3, 4 към договор23-07-2019 11:15:06