Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.24-141
Предмет на офертата: "Подмяна и модернизиране на абонатна станция и топлинен център в сградата на Министерския съвет, гр. София, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 1"
Дата на публикуване: 15-04-2019 17:25:13
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 07-05-2019 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява.pdf15-04-2019 17:25:30
Обществени поръчкиКСС.xls15-04-2019 17:25:58
Обществени поръчкиПриложение № 2 Чертежи и обяснителна записка.rar15-04-2019 17:25:59
Обществени поръчкиПриложения.doc15-04-2019 17:26:21
Обществени поръчкиСъобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf02-05-2019 17:37:15
Обществени поръчкиПротокол.pdf10-05-2019 11:13:48
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор и приложения.pdf14-06-2019 17:24:52