Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.24-452
Предмет на офертата: „Доставка и аранжировка на цветя и растителност за официални и протоколни нужди на Министерския съвет и Комплекс „Бояна“ и поддръжка и обновяване на растителността в сградата и двора на Министерския съвет“
Дата на публикуване: 25-09-2017 15:49:49
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 02-10-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява25-09-2017 15:49:50
Обществени поръчкиПриложения към обявата25-09-2017 15:49:50
Протокол от дейността на комисиятаУтвърден Протокол от дейността на комисията 24-10-2017 11:01:06
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение на обществена поръчка 10-11-2017 13:27:16