Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Покани до определени лица

Детайли

Номер на поканата: 02.24-138
Предмет на поканата: „Доставка на нови пердета, завеси и шалтета за хотелски стаи в източното крило на Дом № 2 на Комплекс Бояна“
Дата на публикуване: 03-04-2018 12:53:34
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 05-04-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиТехнически спецификации и количествено-стойностна сметка03-04-2018 12:53:34
Обществени поръчкиПриложения към поканата03-04-2018 12:53:34
Обществени поръчкиПокана за участие03-04-2018 12:53:34
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от дейността на комисията 11-04-2018 17:01:46
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение на обществена поръчка 19-04-2018 10:41:18