Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Покани до определени лица

Детайли

Номер на поканата: 02.51-317
Предмет на поканата: „Преконфигуриране и оптимизиране на базите данни в ИСУН 2020“.
Дата на публикуване: 25-10-2017 16:52:18
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 26-10-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПокана за участие25-10-2017 16:52:18
Обществени поръчкиПриложения към поканата25-10-2017 16:52:18
Обществени поръчкиПриложение А към поканата25-10-2017 16:56:18
Обществени поръчкиПротокол от работата на комисията30-10-2017 15:42:50
Обществени поръчкиДоговор21-11-2017 10:56:37