Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-481/19
Предмет на поръчката: "Доставка на тоалетни продукти и санитарни консумативи, материали и инструменти за почистване за нуждите на Министерския съвет " с две обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: "Доставка на тоалетни продукти и санитарни консумативи за нуждите на Министерския съвет".Обособена позиция № 2: "Доставка на материали и инструменти за почистване за нуждите на Министерския съвет"
Дата на публикуване: 30-12-2019 14:24:45
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 24-01-2020 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение по обществена поръчкаРешение.pdf30-12-2019 14:24:46
Обявление по обществена поръчкаОбявление.pdf30-12-2019 14:25:07
Документация за участиеЕЕДОП30-12-2019 14:25:22
Документация за участиеДокументация.doc30-12-2019 14:25:22
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови предложения.pdf27-02-2020 15:50:29
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1.pdf11-03-2020 10:53:56
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2.pdf11-03-2020 10:54:07
Протокол от дейността на комисиятаПротокол по чл.181, ал. 4 от ЗОП.pdf11-03-2020 10:54:20
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител и за прекраняване11-03-2020 10:54:32
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възлажена поръчка - прекратена.pdf25-03-2020 13:46:24
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор и приложенията към него.pdf21-04-2020 16:28:15
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка - позиция №2.pdf21-04-2020 16:28:32
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключил договор20-05-2022 15:44:00