Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-441
Предмет на поръчката: „Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за нуждите на администрацията на Министерския съвет и обектите, управлявани от АМС“
Дата на публикуване: 27-08-2020 15:10:11
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 03-09-2020 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx27-08-2020 15:10:11
Обществени поръчкиПокана.pdf27-08-2020 15:10:12
Обществени поръчкиПроект на договор.docx27-08-2020 15:10:12
Обществени поръчкиТехническа спецификация.docx27-08-2020 15:10:12
Обществени поръчкиТехническо предложение.docx27-08-2020 15:10:12
Обществени поръчкиЦеново предложение.pdf27-08-2020 15:10:12
Обществени поръчкиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf09-09-2020 11:03:06
Обществени поръчкиСъобщение за отваряне на ценови оферти 2.pdf11-09-2020 12:24:01
Протокол от дейността на комисиятаПротокол №1.pdf28-09-2020 15:40:58
Протокол от дейността на комисиятаПротокол №2.pdf28-09-2020 15:41:11
Окончателен доклад на комисиятаДоклад.pdf28-09-2020 15:41:23
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за избор на изпълнител.pdf28-09-2020 15:41:36
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка.pdf26-10-2020 10:20:47
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор и приложенията към него.pdf26-10-2020 10:21:04
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка06-07-2022 15:30:01