Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-286
Предмет на поръчката: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина”
Дата на публикуване: 12-08-2022 15:00:09
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 26-08-2022 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПокана.pdf12-08-2022 15:07:13
Обществени поръчки1. Техническа спецификация.docx12-08-2022 15:07:20
Обществени поръчки2. Проект на договор.docx12-08-2022 15:07:27
Обществени поръчки3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx12-08-2022 15:07:34
Обществени поръчкиОбразец на техническо предложение - СЕВОП.pdf12-08-2022 15:07:41
Обществени поръчкиЦенова+оферта++Основни+дестинации+(показател+ФО1).pdf12-08-2022 15:07:54
Обществени поръчкиТакса+обслужване+(показател+ФО2).pdf12-08-2022 15:08:00
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1.pdf29-08-2022 16:27:11
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf07-09-2022 17:08:09
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 ЗИ.pdf12-09-2022 17:59:57
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 ЗИ.pdf12-09-2022 18:00:05
Окончателен доклад на комисиятаДоклад.pdf12-09-2022 18:00:11
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител.pdf12-09-2022 18:00:18
Договор за изпълнениеДоговор и приложения.pdf14-11-2022 10:35:05
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка.pdf14-11-2022 10:35:05
Договор за изпълнениеДопълнително споразумение.pdf21-11-2023 17:08:06