Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 04.01-94
Предмет на поръчката: „Доставка на копирна хартия за нуждите на Администрацията на Министерския съвет”
Дата на публикуване: 30-06-2020 14:21:01
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 09-07-2020 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПокана30-06-2020 14:20:51
Обществени поръчкиДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx30-06-2020 14:21:01
Обществени поръчкиОбразец на Техническо предложение.pdf30-06-2020 14:21:01
Обществени поръчкиОбразец на Ценово предложение.pdf30-06-2020 14:21:01
Обществени поръчкиПроект на договор.docx30-06-2020 14:21:01
Обществени поръчкиТехническа спецификация.doc30-06-2020 14:21:01
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf10-07-2020 15:30:10
Окончателен доклад на комисиятаДоклад.pdf16-07-2020 10:43:28
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител.pdf16-07-2020 10:43:28
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1.pdf16-07-2020 10:43:29
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 2.pdf16-07-2020 10:43:29
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-82 от 06.08.2020.pdf10-08-2020 10:28:34
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка.pdf10-08-2020 10:28:34
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор.pdf21-06-2021 16:20:01