Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-495
Предмет на поръчката: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури и моторни превозни средства, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет за 2020 г.” с 3 обособени позиции
Дата на публикуване: 31-10-2019 12:35:59
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 20-11-2019 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеЕЕДОП31-10-2019 12:36:00
Обявление по обществена поръчкаОбявление31-10-2019 12:36:00
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване31-10-2019 12:36:00
Документация за участиеДокументация за участие31-10-2019 12:36:00
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от работата на комисията02-12-2019 13:58:56
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за класиране02-12-2019 13:58:56
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор ОП1 - МС-180.113-01-2020 12:33:42
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложения договор ОП113-01-2020 12:33:44
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор ОП2 - МС-18513-01-2020 12:33:46
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложения договор ОП213-01-2020 12:33:47
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор ОП3 - МС-184 13-01-2020 12:33:48
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложения договор ОП313-01-2020 12:33:51
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка13-01-2020 12:33:52
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключен договор28-01-2021 13:01:42