Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-512
Предмет на поръчката: Ремонт на котелна инсталация в Комплекс „Бояна“, гр. София, ул. „Витошко лале“ №16
Дата на публикуване: 31-10-2019 17:30:00
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 21-11-2019 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеЕЕДОП31-10-2019 17:30:00
Документация за участиеДокументация31-10-2019 17:30:01
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка31-10-2019 17:30:01
Документация за участиеПриложение 1.1 - ел. табла31-10-2019 17:30:01
Документация за участиеПриложение 7.1 - КСС Котелно Бояна31-10-2019 17:30:01
Решение по обществена поръчкаРешение ФС-130 за откриване на процедурата31-10-2019 17:30:01
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител ФС-14202-12-2019 13:13:56
Протокол от дейността на комисиятаПротокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП02-12-2019 13:13:57
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор № МС-18103-01-2020 10:41:24
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка03-01-2020 10:41:25
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка30-07-2020 11:07:32