Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 05.11-137
Предмет на поръчката: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на стопанство „Евксиноград“ – гр. Варна
Дата на публикуване: 03-07-2020 15:32:27
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 20-07-2020 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПокана.pdf03-07-2020 15:32:06
Обществени поръчкиДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx03-07-2020 15:32:27
Обществени поръчкиПроект на договор.docx03-07-2020 15:32:27
Обществени поръчкиТехническа спецификация.docx03-07-2020 15:32:27
Обществени поръчкиТехническо предложение.docx03-07-2020 15:32:27
Обществени поръчкиЦеново предложение в СЕВОП.pdf03-07-2020 15:32:27
Обществени поръчкиСъобщение.pdf07-07-2020 15:19:47
Обществени поръчкиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf23-07-2020 15:01:28
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител.pdf29-07-2020 15:36:47
Окончателен доклад на комисиятаДоклад.pdf29-07-2020 15:37:01
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1.pdf29-07-2020 15:37:15
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2.pdf29-07-2020 15:37:28
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка.pdf24-08-2020 11:00:45
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор и приложенията към него.pdf24-08-2020 11:00:57
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf01-10-2020 14:56:28