Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-578
Предмет на поръчката: Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Администрацията на Министерския съвет
Дата на публикуване: 20-12-2019 10:17:25
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 03-01-2020 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП20-12-2019 10:17:25
Обществени поръчкиПокана20-12-2019 10:17:25
Обществени поръчкиСписък автомобили20-12-2019 10:17:25
Обществени поръчкиТехническа спецификация20-12-2019 10:17:25
Обществени поръчкиТехническо предложение20-12-2019 10:17:25
Обществени поръчкиЦеново предложение20-12-2019 10:17:25
Обществени поръчкиПроект на договор20-12-2019 10:29:43
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от работата на комисията07-01-2020 12:14:13
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти10-01-2020 11:21:24
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от работата на комисията10-01-2020 11:30:58
Окончателен доклад на комисиятаДоклад от работата на комисията16-01-2020 14:02:37
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител № ФС-516-01-2020 14:02:37
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 от работата на комисията16-01-2020 14:02:37
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка13-02-2020 10:09:32
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-15 от 2020 г.13-02-2020 10:09:47
Допълнително споразумение за изменениеДопълнително споразумение за изменение на договор01-02-2021 10:29:54
Обявление по обществена поръчкаОбявление за изменение на договор01-02-2021 10:29:55
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор16-06-2021 17:20:01