Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.51-159
Предмет на поръчката: Доставка на брандирани рекламни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с цел популяризиране на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Дата на публикуване: 23-12-2019 17:32:55
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 23-01-2020 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеЕЕДОП23-12-2019 17:32:56
Документация за участиеДокументация за обществена поръчка23-12-2019 17:32:56
Обявление по обществена поръчкаОбявление за поръчка23-12-2019 17:32:56
Решение по обществена поръчкаРешение № ФС-15523-12-2019 17:32:56
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от работата на комисията28-01-2020 17:19:46
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти05-02-2020 15:14:46
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от работата на комисията14-02-2020 13:43:10
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 от работата на комисията14-02-2020 13:43:27
Окончателен доклад на комисиятаДоклад от работата на комисията14-02-2020 13:43:43
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител ФС-17 от 2020 г.14-02-2020 13:43:55
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-20 от 2020 г.16-03-2020 10:01:18
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка16-03-2020 10:01:19
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор16-05-2023 10:43:14