Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02-24-175
Предмет на поръчката: Доставка на компютърна техника за администрацията на Министерския съвет
Дата на публикуване: 23-03-2020 14:23:23
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 02-04-2020 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Покана за представяне на офертаПокана от 02.24-175 от 23.03.2020.pdf23-03-2020 14:23:07
Документация за участиеДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx23-03-2020 14:23:23
Документация за участиеОбразец на техническо предложение.docx23-03-2020 14:23:23
Документация за участиеПроект на договор.docx23-03-2020 14:23:23
Документация за участиеТехнически спецификации.docx23-03-2020 14:23:23
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение25-03-2020 08:57:28
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf03-04-2020 16:52:10
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1.pdf14-04-2020 13:33:58
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 2.pdf14-04-2020 13:34:11
Окончателен доклад на комисиятаДоклад.pdf14-04-2020 13:34:30
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител.pdf14-04-2020 13:34:42
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор и приложения.pdf18-05-2020 11:14:47
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка.pdf18-05-2020 11:14:47
Допълнително споразумение за изменениеДопълнително споразумение МС-42.pdf01-06-2020 14:43:59
Обявление по обществена поръчкаОбявление за изменение.pdf01-06-2020 14:44:00
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор.pdf16-06-2020 10:23:19