Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.51-159
Предмет на поръчката: Доставка на брандирани рекламни материали с цел популяризиране на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Дата на публикуване: 23-12-2019 17:32:55
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 23-01-2020 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеЕЕДОП23-12-2019 17:32:55
Документация за участиеДокументация за обществена поръчка23-12-2019 17:32:55
Обявление по обществена поръчкаОбявление за поръчка23-12-2019 17:32:55
Решение по обществена поръчкаРешение № ФС-15423-12-2019 17:32:55
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от работата на комисията28-01-2020 17:19:46
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти05-02-2020 15:14:46
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от работата на комисията14-02-2020 13:42:11
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 от работата на комисията14-02-2020 13:42:27
Окончателен доклад на комисиятаДоклад от работата на комисията14-02-2020 13:42:41
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител ФС-16 от 2020 г.14-02-2020 13:42:57
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор № МС-28 от 2020 г.27-03-2020 10:51:08
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка27-03-2020 10:51:09
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване03-04-2023 18:12:51