Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-439
Предмет на поръчката: "Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на администрацията на Министерския съвет и обектите, управлявани от АМС"
Дата на публикуване: 02-09-2020 15:06:14
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 10-09-2020 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПокана.pdf02-09-2020 15:06:14
Обществени поръчкиТехническа спецификация.docx02-09-2020 15:06:31
Обществени поръчкиДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx02-09-2020 15:07:19
Обществени поръчкиПроект на договор.docx02-09-2020 15:07:19
Обществени поръчкиТехническо предложение.docx02-09-2020 15:07:19
Обществени поръчкиЦеново предложение.pdf02-09-2020 15:07:19
Обществени поръчкиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf11-09-2020 15:57:52
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1.pdf28-09-2020 16:16:22
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 2.pdf28-09-2020 16:16:39
Окончателен доклад на комисиятаДоклад.pdf28-09-2020 16:16:55
Решение по обществена поръчкаЗаповед за определяне на изпълнител.pdf28-09-2020 16:17:13
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-102 от 13.10.2020 и приложения.pdf19-10-2020 08:55:35
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка.pdf19-10-2020 08:55:36
Обявление по обществена поръчкаОбявление за изпълнен договор.pdf06-07-2022 15:57:49