Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.51-211
Предмет на офертата: „Извършване на анализ и оценка на необходимостта от изграждане на Географска информационна система към ИСУН 2020“
Дата на публикуване: 26-10-2018 16:53:39
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 05-11-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява26-10-2018 16:53:39
Обществени поръчкиПриложения26-10-2018 16:53:39
Обществени поръчкиПриложения26-10-2018 16:53:40
Обществени поръчкиСъобщение за удължаване на срок06-11-2018 11:36:36
Обществени поръчкиСъобщение за удължаване на срока06-11-2018 11:50:39
Обществени поръчкиПротокол от работата на комисията19-11-2018 10:19:24
Обществени поръчкиОценителни листове19-11-2018 10:51:23
Обществени поръчкиДоговор МС-131 от 30.11.2018 г.18-12-2018 14:14:28