Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.24-494
Предмет на офертата: „Абонаментно поддържане и ремонт (включително доставка на резервни части, възли, материали и консумативи) на асансьорни уредби, монтирани в сгради, предоставени за ползване и управление на администрацията на Министерски съвет“, разделена в две обособени позиции
Дата на публикуване: 16-10-2019 16:30:55
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 28-10-2019 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПриложения16-10-2019 16:30:56
Обществени поръчкиОбявя16-10-2019 16:35:46
Обществени поръчкиРазяснение23-10-2019 16:42:19
Обществени поръчкиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf28-10-2019 17:53:57
Обществени поръчкиСъобщение за удължаване на срока за подаване на оферти.pdf28-10-2019 17:53:57
Обществени поръчкиПротокол08-11-2019 10:40:29
Обществени поръчкиДоговор и приложенията към него обособена позиция № 120-11-2019 10:35:10
Обществени поръчкиДоговор и приложенията към него обособена позиция № 220-11-2019 10:36:42