Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.50-81
Предмет на офертата: „Изготвяне на проучване относно необходимите видове и елементи на тестовете за провеждане на централизиран подбор в държавната администрация в изпълнение на проект „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
Дата на публикуване: 16-06-2017 13:44:27
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 28-06-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява - Приложения16-06-2017 13:44:20
Обществени поръчкиОбява за събиране на оферти16-06-2017 13:44:27
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 126-06-2017 16:48:39
Протокол от дейността на комисиятаОценителни листове - 6 броя27-07-2017 15:54:56
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от дейността на комисията27-07-2017 15:54:57
Обществени поръчкиПриложение № 3 към договора15-09-2017 16:59:39
Обществени поръчкиприложение № 2 към договора15-09-2017 16:59:41
Обществени поръчкиПриложение № 1 към договора15-09-2017 16:59:41
Обществени поръчкиДоговор15-09-2017 16:59:41