Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.24-340
Предмет на офертата: „Осигуряване на извънгаранционна техническа поддръжка на комуникационното оборудване в компютърната (LAN) мрежа на Министерския съвет”.
Дата на публикуване: 26-07-2017 12:47:24
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 07-08-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява26-07-2017 12:47:24
Обществени поръчкиПриложения към обявата26-07-2017 12:47:24
Обществени поръчкиСъобщение за удължаване срока за получаване на оферти04-08-2017 12:24:30
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от дейността на комисията11-08-2017 12:26:52
Обществени поръчкиДоговор30-08-2017 17:13:29