Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.50-18
Предмет на поръчката: „Консултантска подкрепа на УО на ОПДУ за подготовката и провеждането на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения за НПО и СИП по Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики” на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“
Дата на публикуване: 06-10-2017 12:56:01
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 08-11-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение по обществена поръчкаРешение по обществена поръчка06-10-2017 12:56:01
Обявление по обществена поръчкаОбявление по обществена поръчка06-10-2017 12:57:07
Документация за участиеДокументация за участие в обществената поръчка06-10-2017 13:04:19
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение по обществена поръчка от 23.10.2017 г. 23-10-2017 13:58:32
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение № 230-10-2017 15:02:58
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение № 301-11-2017 12:36:21
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от работата на комисията21-11-2017 11:18:04
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти19-12-2017 15:45:45
Окончателен доклад на комисиятаДоклад от работата на комисията16-01-2018 16:44:47
Окончателен доклад на комисиятаОценки16-01-2018 16:44:47
Окончателен доклад на комисиятаОценки16-01-2018 16:44:48
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от работата на комисията16-01-2018 16:44:48
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3 от работата на комисията16-01-2018 16:44:48
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителZapoved_klasirane_publikuvane.pdf16-01-2018 16:44:49
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-81 с приложения17-07-2018 15:45:56
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка17-07-2018 15:45:57