Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Покани до определени лица

Детайли

Номер на поканата: 02.24-139
Предмет на поканата: „Доставка на нови матраци за хотелски стаи в източното крило на Дом № 2 на Комплекс Бояна“.
Дата на публикуване: 16-03-2018 16:42:58
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 19-03-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиТехнически спецификации и количествено-стойностна сметка16-03-2018 16:42:58
Обществени поръчкиПокана за участие16-03-2018 16:42:58
Обществени поръчкиПриложения към поканата16-03-2018 16:42:58
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от дейността на комисията27-03-2018 16:58:18
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение05-04-2018 11:25:37
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложения към договора05-04-2018 11:25:37