Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Покани до определени лица

Детайли

Номер на поканата: 02.07-23
Предмет на поканата: „Обновяване и професионални услуги за техническа поддръжка на софтуерната система за управление на документи Archimed eProcess и нейните потребители“
Дата на публикуване: 10-07-2019 11:46:00
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 15-07-2019 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПокана10-07-2019 11:46:30
Обществени поръчкиПриложения към покана10-07-2019 11:47:01
Протокол от дейността на комисиятаУтвърден протокол по чл. 192, ал. 418-07-2019 14:43:35
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор № МС-10826-08-2019 14:52:32