Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-291
Предмет на поръчката: Доставка на копирна хартия за нуждите на Администрацията на Министерския съвет
Дата на публикуване: 02-07-2021 14:57:19
Статус: Прекратена
Краен срок за подаване на оферти: 12-07-2021 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx02-07-2021 14:57:19
Обществени поръчкиПокана.pdf02-07-2021 14:57:19
Обществени поръчкиПроект на договор.docx02-07-2021 14:57:19
Обществени поръчкиТехническа спецификация.doc02-07-2021 14:57:19
Обществени поръчкиТехническо предложение - образец СЕВОП.pdf02-07-2021 15:02:22
Обществени поръчкиЦеново предложение - образец СЕВОП.pdf02-07-2021 15:02:22
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf14-07-2021 15:37:16
Окончателен доклад на комисиятаДоклад.pdf20-07-2021 14:49:57
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед ФС-49 от 20.07.2021.pdf20-07-2021 14:49:58
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1.pdf20-07-2021 14:49:58
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 2.pdf20-07-2021 14:49:58
Заповед за прекратяванеЗаповед ФС-67 от 04.08.2021.pdf05-08-2021 11:20:22