Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-225
Предмет на поръчката: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Администрацията на Министерския съвет“
Дата на публикуване: 03-07-2019 14:54:31
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 15-07-2019 23:59:59
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП03-07-2019 14:54:32
Обществени поръчкиПроект на договор03-07-2019 14:54:32
Обществени поръчкиПокана03-07-2019 14:54:32
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf19-07-2019 16:03:42
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 131-07-2019 14:52:34
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 231-07-2019 14:53:06
Окончателен доклад на комисиятаДоклад.pdf31-07-2019 14:53:39
Решение по обществена поръчкаРешение.pdf31-07-2019 14:53:39
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-111.PDF02-09-2019 12:04:39
Обявление по обществена поръчкаМС-111.pdf02-09-2019 12:04:39
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор МС-111.pdf10-05-2021 15:31:37