Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-440
Предмет на поръчката: Доставка на канцеларски материали за нуждите на администрацията на Министерския съвет
Дата на публикуване: 02-09-2020 12:31:32
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 11-09-2020 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПокана02-09-2020 12:31:33
Обществени поръчкиПриложение № 1 - Техническа спецификация.pdf02-09-2020 12:31:33
Обществени поръчкиПриложение № 2 - Техническо предложение.pdf02-09-2020 12:31:33
Обществени поръчкиПриложение № 3 - Ценово предложение.pdf02-09-2020 12:31:34
Обществени поръчкиПриложение № 4 - Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.docx02-09-2020 12:31:34
Обществени поръчкиПриложение № 5 - Проект на договор.pdf02-09-2020 12:31:34
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти16-09-2020 14:59:40
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от работата на комисията29-09-2020 10:43:11
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от работата на комисията29-09-2020 10:43:28
Окончателен доклад на комисиятаДоклад от работата на комисията29-09-2020 10:44:16
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител ФС-6829-09-2020 10:44:30
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка МС-11129-10-2020 10:49:15
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка29-10-2020 10:49:16
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключил договор06-07-2022 15:33:39