Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-481
Предмет на поръчката: „Доставка на почистващи препарати, щадящи околната среда, санитарни консумативи, материали и инструменти за почистване за нуждите на Министерския съвет, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“
Дата на публикуване: 30-12-2019 14:08:11
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 24-01-2020 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение по обществена поръчкаРешение.pdf30-12-2019 14:07:00
Обявление по обществена поръчкаОбявление.pdf30-12-2019 14:08:47
Документация за участиеЕЕДОП30-12-2019 14:09:01
Документация за участиеДокументация30-12-2019 14:09:01
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1.pdf30-01-2020 16:18:06
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови предложения26-02-2020 16:43:34
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2.pdf11-03-2020 11:24:49
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3.pdf11-03-2020 11:25:00
Протокол от дейността на комисиятаПротокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП.pdf11-03-2020 11:25:14
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител.pdf11-03-2020 11:25:30
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор и приложенията към него.pdf21-04-2020 17:04:16
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка.pdf21-04-2020 17:04:28
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключил договор20-05-2022 15:44:28