Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 05.11-245
Предмет на поръчката: Доставка на стъклени бутилки за вина и гроздови ракии за нуждите на Винарска изба „Евксиноград“
Дата на публикуване: 21-11-2019 16:56:42
Статус: Прекратена
Краен срок за подаване на оферти: 11-12-2019 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеДокументация - Приложения21-11-2019 16:56:42
Документация за участиеЕЕДОП21-11-2019 16:56:43
Обявление по обществена поръчкаОбявление за поръчка21-11-2019 16:56:43
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване21-11-2019 16:56:43
Документация за участиеДокументация - указания21-11-2019 16:56:43
Документация за участиеПриложения към Техническата спецификация21-11-2019 17:00:35
Решение по обществена поръчкаРешение за удължаване на срока за получаване на оферти13-12-2019 12:40:35
Решение по обществена поръчкаРешение за прекратяване30-01-2020 17:36:15
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка - прекратяване27-03-2020 14:39:43