Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-465
Предмет на поръчката: Доставка на копирна хартия за нуждите на Администрацията на Министерския съвет
Дата на публикуване: 11-10-2021 14:19:12
Статус: Прекратена
Краен срок за подаване на оферти: 22-10-2021 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиеПроект на договор.docx11-10-2021 14:29:38
Документация за участиеТехническа спецификация.doc11-10-2021 14:29:38
Документация за участиеДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx11-10-2021 14:29:38
Документация за участиеПокана 02.24-465 от 11.10.2021.pdf11-10-2021 14:29:38
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1.pdf25-10-2021 16:39:51
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти.pdf03-11-2021 16:47:17
Окончателен доклад на комисиятаДоклад.pdf11-11-2021 16:25:35
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед ФС-85 от 11.11.2021.pdf11-11-2021 16:25:35
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2.pdf11-11-2021 16:25:35
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 3.pdf11-11-2021 16:25:35
Заповед за прекратяванеЗаповед за прекратяване на обществена поръчка08-12-2021 12:12:42