Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Предмет на поръчката: "Подобряване използването на мобилни и стационарни телефони при предоставяне на административни услуги"
Дата на публикуване: 09-01-2020 14:54:59
Статус: Отворена
Краен срок за подаване на оферти: 14-01-2020 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Пазарни консултацииИндикативна ценова оферта - образец.docx09-01-2020 14:54:59
Пазарни консултацииПокана за участие в пазарни консултации.pdf09-01-2020 14:54:59
Пазарни консултацииТехническа спецификация.doc09-01-2020 14:54:59