Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 04.01-51
Предмет на поръчката: „Доставка канцеларски материали за нуждите на администрацията на Министерския съвет“
Дата на публикуване: 11-04-2018 16:35:33
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 23-04-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Покана за представяне на офертаПокана за представяне на оферта 11-04-2018 16:35:34
Покана за представяне на офертаПриложение към покана 11-04-2018 16:35:34
Покана за представяне на офертаПриложение към покана 11-04-2018 16:35:34
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти 30-04-2018 16:27:07
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител10-05-2018 13:12:43
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 1 от дейността на комисията 10-05-2018 13:12:43
Протокол от дейността на комисиятаПротокол № 2 от дейността на комисията 10-05-2018 13:12:43
Окончателен доклад на комисиятаОкончателен доклад на комисията 10-05-2018 13:12:43
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор и приложенията към него.pdf16-10-2018 12:56:18
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка.pdf16-10-2018 12:56:19
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор канцеларски материали.pdf31-03-2020 10:45:31