Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.08-302
Предмет на поръчката: "Осигуряване на устни преводи за нуждите на Администрацията на Министерския съвет“
Дата на публикуване: 06-12-2019 13:34:05
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 13-12-2019 23:59:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиДекларация по чл. 54 ал. 1 т. 7 от ЗОП06-12-2019 13:34:05
Обществени поръчкиДоговор06-12-2019 13:34:05
Обществени поръчкиОбразец на Техническо предложение06-12-2019 13:34:05
Обществени поръчкиОбразец на Ценово предложение за консекутивен превод06-12-2019 13:34:05
Обществени поръчкиОбразец на Ценово предложение за симултанен превод06-12-2019 13:34:05
Обществени поръчкиПокана 06-12-2019 13:34:05
Обществени поръчкиТехническа спецификация06-12-2019 13:34:06
Обществени поръчкиСъобщение за отваряне на ценови предложения17-12-2019 15:53:59
Протокол от дейността на комисиятаПротокол №1.pdf13-01-2020 09:53:36
Протокол от дейността на комисиятаПротокол №2.pdf13-01-2020 09:53:49
Окончателен доклад на комисиятаДоклад.pdf13-01-2020 09:54:42
Решение по обществена поръчкаЗаповед за определяне на изпълнител.pdf13-01-2020 09:54:54
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор и приложенията към него.pdf27-01-2020 15:16:20
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка.pdf27-01-2020 15:16:31
Допълнително споразумение за изменениеДопълнително споразумение № 127-08-2020 15:14:56
Обявление по обществена поръчкаОбявление за изменение № 127-08-2020 15:15:07
Обявление по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка29-09-2021 11:07:50