Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.05-13
Предмет на офертата: „Осигуряване, монтаж , демонтаж и обслужване на 20 броя LED екрана с размер 4,2 х 2,4 метра за външно ползване, на самоносеща конструкция, по зададени локации“
Дата на публикуване: 28-03-2019 17:31:31
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 08-04-2019 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПриложения към обявата28-03-2019 17:31:31
Обществени поръчкиОбява28-03-2019 17:31:32
Обществени поръчкиСъобщение за удължаване на срока за получаване на оферти08-04-2019 17:40:34
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от дейността на комисията16-04-2019 18:58:39
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение30-04-2019 16:27:03