Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.14-41
Предмет на офертата: „Закупуване на моторно превозно средство за превоз на пътници за нуждите на дирекция „Икономическа и социална политика““
Дата на публикуване: 07-12-2018 10:58:31
Статус: Затворена
Краен срок за подаване на оферти: 14-12-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбава07-12-2018 10:58:31
Обществени поръчкиПриложения към обявата - технически спецификации07-12-2018 10:58:31
Обществени поръчкиПриложения07-12-2018 10:58:31
Обществени поръчкиСъобщение14-12-2018 17:53:44
Протокол от дейността на комисиятаПротокол на комисията за класиране17-12-2018 17:57:36
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор18-01-2019 18:19:33
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложения към договора18-01-2019 18:19:33